Producția agricolă de toate categoriile în anul 2016 a marcat o creștere de 18,6% față de anul 2015.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2016, conform estimărilor preliminare, a marcat o creștere de 18,6% față de anul 2015. Majorarea producției globale agricole a fost determinată de creștera producției vegetale - cu 26,0 % și a producției animaliere cu 3,1%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.


Analiza impactului diferitor tipuri de producție asupra ritmului volumului fizic al producției agricole în anul 2016 față de anul 2015 indică, că o influență pozitivă mai semnificativă a avut creșterea producției de cereale și leguminoase boabe (cu 34,6%), floarea soarelui (cu 38,9%), fructe, nuci și pomușoare (cu 19,2%), cartofi (cu 35,0%), vite și păsări (în masă vie) (cu 4,8%), legume (cu 12,1%), rapiță (de 2,7 ori).


În anul 2016 ponderea producției vegetale în total producția agricolă a constituit 72%, din care de cereale și leguminoase boabe - 26,4%, culturi tehnice - 17,4%, cartofi - 3,3%, legume - 6,3%, fructe, nuci și pomușoare - 8,0%, struguri - 7,0%. Producției animale i-a revenit 28%, din care de vite și păsări - 16,0%, lapte - 7,9%, ouă - 2,9%. Creșterea producției vegetale în anul 2016 față de anul precedent a fost generată de creșterea roadei medii la majoritatea principalelor culturi agricole. Astfel, producția medie la un hectar de soia a crescut cu 64,4%, de cartofi - cu 45,6%, de porumb - cu 35,5%, de grui - cu 30,3%, de rapiță - cu 28,3%, de floarea soarelui - cu 27,2%, de sfeclă de zahăr - cu 23,6%, de legume de câmp - cu 14,5%.


Creșterea producției animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 3,1% a avut loc datorită majorării volumului producției de ouă cu 7,0% și producției de vite și păsări în masă vie cu 4,8%. Producția de lapte s-a diminuat cu 0,8% în rezultatul micșorării efectivului mediu de vaci în întreprinderile agricole cu 10,1% și în gospodăriile populației - cu 1,9%.


Situația în profil pe categorii de gospodării indică, că 42% din volumul producției globale agricole revin întreprinderilor agricole, 19% - gospodăriilor țărănești, 39% - gospodăriilor populației. Ponderea înaltă a gospodăriilor populației în producția agricolă este determinată în special de cota importantă a producției animaliere în aceste gospodării (circa 71% din total producția sectorului zootehnic pe țară).


sursa: agora.md