Institutul de Tehnică Agricolă (ITA) „Mecagro”

Institutul de Tehnică Agricolă (ITA) „Mecagro” este instituţia de bază în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare a Republicii Moldova.  Reeşind  din obiectivele de bază, Institutul elaborează documente şi politici privind dezvoltarea mecanizării sectorului agroalimentar şi utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice, efectuează cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice, elaborează tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, pentru  producerea şi utilizarea surselor regenerabile de energie. Pe parcursul activităţii Institutului a fost receptiv la necesităţile sectorului agroalimentar la toate etapele de  dezvoltare  în perioada  înzestrării   masive a agriculturii cu mijloace tehnice ( anii 70) Institutul a elaborat  şi implementat  un sistem de reparaţie a tehnicii agricole şi recondiţionare a pieselor de schimb.  În perioada dezvoltării intensive a  ramurii  tutunăritului în Moldova, Institutul a elaborat un sistem eficient de  uscare a frunzelor de tutun  de o calitate înaltă, implementat în toată ţara. Pentru ramurile pomicultură şi legumicultură Institutul a elaborat şi implementat  pe scara largă  Container pentru  fructe şi legume. Un aport esenţial Institutul la avut  şi îl are la elaborarea mijloacelor  tehnice pentru  sectorul zootehnic. Elaborările Institutului au fost implementate la 38 uzine de producere a utilajului pentru fermele zootehnice pe întreg teritoriul fostei URSS. Reforma agrară din anii 1990-1992 a reorientat direcţiile de activitate a Institutului, canalizînd lucrările de cercetare şi proiectare la elaborarea mijloacelor tehnice pentru întreprinderi, producători şi terenuri mici şi mijlocii.  A fost elaborat un sistem de maşini pentru protecţia plantelor cu diferite capacităţi şi destinaţiipentru vii, livezi, culturi de cîmp, culturi nucifere,sere, suprafeţe mari şi mici, purtate şi tractate. O altă  direcţie importantă de cercetare-dezvoltare-inovare a institutului  este elaborarea mijloacelor tehnice  pentru  procesarea producţiei agricole.  În acest  context  au fost elaborate utilaje pentru  prelucrarea seminţelor de floarea soarelui, cerealelor, conservarea  boabelor de porumb zaharat, lînei, complex de utilaje pentru abatoare.  Înzestrarea sectorului zootehnic cu mijloace tehnice performante în condiţiile fernelor mici  rămîne  o direcţie prioritară pentru Institut. În această direcţie  au fost elaborate   linii tehnologice şi agregate pentru prepararea nutreţurilor  combinate cu diferite capacităţi, extrudere, malaxoare, concasoare, boxă pentru întreţinerea scroafei cu purcei care se implementează la fermele de creştere a   suinelor din Federaţia Rusă. Cercetările Institutului  se înscriu integru în Direcţiile Strategice „Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară” şi „Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice inclusiv prin  folosirea resurselor renovabile” fiind  instituţia de bază  a Programului de Stat „Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a resurselor energetice renovabile în baza materiei prime şi deşeurilor agricole”. În cadrul  acestui Program Institutul a elaborat utilaje pentru producerea biocombustibililor solzi (pelete, brichete), biodiselului şi amestecurilor combustibile, aparatelor de măsurare şi control. Majoritatea elaborările ştiinţifice  conţin elemente inovaţionale, recunsocute şi confirmate  prin 362 brevete de invenţie. Elaborările ştiinţifice ale Institutului sunt demonstrate la  diferite Expoziţii şi Tîguri internaţionale şi naţionale fiind   apreciate cu diferite menţiuni.Contacte:

Chişinău str. Miron Costin 7

tel. 022 49-21-31

fax. 022 49-21-31

email: institut@mecagro.md

 

Info: http://mecagro.md/ro/

 javascript:nicTemp();